Verkiezing leden stuurgroepen

Binnen Vlamo West-Vlaanderen zijn drie stuurgroepen actief:

  - de stuurgroep orkest

  -  de stuurgroep drum-percussie/show/pipers

  -  de stuurgroep majo/twirl

De stuurgroepen hebben, t.o.v. de Raad van Bestuur, een adviserende taak voor alle artistieke aspecten die hun sector aanbelangen en worden samengesteld uit directe betrokkenen en specialisten uit de betrokken disciplines.

De Raad van Bestuur van Vlamo West-Vlaanderen heeft beslist om de mandaten van de stuurgroepen om de vijf jaar te hernieuwen en dit op 1 juni na de hernieuwing van de mandaten van de Raad van Bestuur. Dit betekent dat de huidige stuurgroepen op 1 juni 2017 ontbonden worden en dat tegelijkertijd de nieuwe stuurgroepen in werking gesteld worden. Hiervoor zoeken we de nodige kandidaten.

Ben je geïnteresseerd om als lid in een provinciale stuurgroep te zetelen, om zo te helpen binnen de werking van Vlamo West-Vlaanderen, dan kan je vóór 1 mei 2017 je kandidatuur, met vermelding voor welke stuurgroep en vergezeld van een CV, mailen naar ons trefpunt: west.vlaanderen@vlamo.be.

Een eventuele kandidatuurstelling als stuurgroepvoorzitter of als plaatsvervangend voorzitter wordt ook in deze mail vermeld.