Provinciale Solistenwedstrijden, 25 februari, 3 & 4 maart 2018

De provinciale wedstrijden voor solisten en kleine ensembles vinden plaats in Art'Iz Kunstacademie Izegem op zondag 25 februari 2018 (wedstrijd voor koperblazers, concertslagwerk, kleine ensembles, strijkers, toets- en tokkelinstrumenten en op zondag 4 maart 2018 (wedstrijd voor houtblazers). De wedstrijd voor orgel vindt plaats op zaterdag 3 maart in de Sint-Michielskerk Roeselare.

 

De verschillende wedstrijden

De wedstrijd voor solisten blaasinstrumenten en concertslagwerk is onderverdeeld in volgende disciplines:

  • houten blaasinstrumenten
  • koperen blaasinstrumenten
  • concertslagwerk

De wedstrijd voor kleine ensembles is toegankelijk voor groepen van twee of meer uitvoerders die werken brengen uit het repertoire van ensemble en kamermuziek.

  • indien het ensemble optreedt zonder pianist of met een (niet-professioneel) pianist die deel uitmaakt van het ensemble moet het deelnemen in de reeks 'ensemble zonder begeleider'
  • indien het ensemble optreedt met een professioneel begeleider moet het deelnemen in de reeks 'ensemble met begeleider'

De wedstrijd voor solisten strijkers, toets- en tokkelinstrumenten is ingedeeld in één van de volgende disciplines:

  • strijkinstrumententen: bvb. viool, altviool, cello, contrabas
  • toetsinstrumenten: bvb. piano, orgel (klik hier voor het overzicht van de soorten orgels en disposities)
  • tokkelinstrumenten: bvb. gitaar, harp, mandoline

De wedstrijd STT wordt ingedeeld in vijf categorieën volgens leeftijd. De leeftijd die de kandidaat heeft op 31 december van het inschrijvingsjaar is bepalend. De deelnemers houden zich aan de in het reglement aangegeven minimale en maximale tijdsduur.

Pianistbegeleiders

Vlamo West-Vlaanderen stelt gratis een professioneel pianistbegeleider ter beschikking en zorgt er tevens voor dat de kandidaten tijdens de voorbereidingsperiode éénmaal kunnen oefenen met deze begeleider. De repetities worden geregeld door Vlamo West-Vlaanderen en vinden plaats in een West-Vlaamse academie. De kandidaten worden in januari ingelicht over de locatie en het tijdstip. Een kandidaat kan niet optreden met een eigen begeleider. Pianisten kunnen niet optreden met begeleiding.

Wedstrijdreglement en repertorium

De wedstrijdreglementen en het inschrijvingsformulier kan je downloaden en afdrukken via volgende links:

Lees het reglement grondig door alvorens in te schrijven!

Inschrijvingsmodaliteiten

Iedere kandidaat betaalt 5 euro inschrijvingsgeld. Dit wordt op de dag van de inschrijving (dus vóór 16 november) overgeschreven op het rekeningnummer van Vlamo West-Vlaanderen: BE60 3800 1586 9170.

De kandidaat die wenst deel te nemen meldt zich aan d.m.v. een inschrijvingsformulier, terug te vinden op deze website of aan te vragen bij het provinciaal trefpunt. Er kan enkel deelgenomen worden met werken die vóór 15 november geklasseerd zijn of reeds in het repertorium van Vlamo staan. Niet geklasseerde werken moeten dus vóór 1 november in pdf  gestuurd worden naar martin@vlamo.be. Het betreft hier wel de partituur van het instrument waarmee men deelneemt, bij voorkeur vergezeld van de pianopartituur. De ensembles moeten de score in pdf naar martin@vlamo.be mailen. Ten laatste op 15 november staat de klassering op de website en daarna kan het inschrijvingsformulier + de solopartij en de pianobegeleiding opgestuurd worden naar het trefpunt. Dit dient te gebeuren vóór 20 november.

 Steek zelf geen inschrijvingen en partituren in de brievenbus op het Conservatoriumplein 1, Kortrijk. Omwille van de werkzaamheden aan het gebouw bestaat het gevaar dat de enveloppen op de werf kunnen verloren gaan!
Opgelet: er mag geen gebruik gemaakt worden van het online inschrijvingsformulier dat te vinden is op de website www.vlamo.be. Daar kan o.a. gekozen worden voor een eigen begeleider, bij Vlamo West-Vlaanderen kan dit niet.

Een inschrijving zonder de bijbehorende partituur en een partituur die ons toegestuurd wordt via e-mail wordt niet aanvaard.

De kandidaten dient zelf twee exemplaren van de solopartituur op de dag van de wedstrijd aan het onthaal te bezorgen. De ensembles bezorgen twee exemplaren van de score.

De klassering van de werken kan geraadpleegd worden in het Vlamo-repertorium.

Eens de kandidaat een werk of delen van een werk gekozen heeft kan hij die keuze niet meer veranderen.

De deelname aan de wedstrijd zal geweigerd worden als:
- de inschrijving en de partituren niet zijn opgestuurd vóór 20 november
- het inschrijvingsgeld niet vooraf betaald is
- het werk niet geklasseerd is
Dit zal zeer strikt toegepast worden.