Ondersteuning van aangesloten groepen

Aangesloten groepen kunnen bij Vlamo terecht voor artistieke, technische en organisatorische ondersteuning door deskundigen en voor ondersteuning van muziekkampen. Om alle misverstanden te vermijden volgt hierna belangrijke uitleg over deze ondersteuning.

Ondersteuning door deskundigen

Een groep kan per jaar maximaal tien uren ondersteuning bekomen. Dit geldt voor de totaliteit van de ondersteuning (artistieke, organisatorische of technische; muziekkampen en groepsgebonden play-ins). Groepen die deelnemen aan een Vlamo-of andere wedstrijd kunnen daar bovenop nog een aanvraag doen voor maximaal  vier uren (in voorkomend geval moet op het aanvraagformulier de wedstrijd worden vermeld). Alleen ondersteuningen die in Vlaanderen of Brussel plaatsvinden worden aanvaard.

Artistieke ondersteuning

Onder artistieke ondersteuning verstaan wij dat uw groep een beroep kan doen op muzikale adviseurs, die op uw repetitie langskomen om u te helpen uw muzikale kwaliteiten te verbeteren, bvb. in voorbereiding op uw deelname aan een wedstrijd of op een concert. Deze deskundigen mogen geen lid zijn van uw groep en moeten ons, voor zover we ze nog niet kennen, hun curriculum vitae bezorgen opdat de bevoegde artistieke commissie hun deskundigheid vooraf kan inschatten. Op aanvraag kunt u een lijst bekomen van erkende deskundigen uit de verschillende disciplines.

Organisatorische of technische ondersteuning

Ook wanneer u binnen uw groep met een specifiek probleem zit, van niet-muzikale aard en waarvoor de hulp en het advies van een extern deskundige nodig lijkt, kunt u een ondersteuning aanvragen.
Een aanvraag tot ondersteuning door een deskundige moet ten laatste één maand voor de ondersteuning aan ons trefpunt bezorgd worden. De nodige formulieren kun je downloaden door op één van volgende links te klikken:

Ondersteuning van muziekkampen

Vlamo vindt het belangrijk dat uw groep op een intensieve manier kan repeteren. Indien u ervoor opteert om een muziekstage of muziekkamp van enkele dagen te organiseren, kunt u een financiële tussenkomst aanvragen.
Komen in aanmerking voor ondersteuning, muziekkampen van aangesloten groepen van ten minste twee dagen met één overnachting en waarbij vooraf een programma wordt ingediend waarbij ten minste vijf uur per volledige dag en/of ten minste tien uur repetitietijd over het hele verblijf wordt opgenomen.
Een groep kan per jaar maximaal tien uren ondersteuning bekomen. Dit geldt voor de totaliteit van de ondersteuning (artistieke, organisatorische of technische; muziekkampen en groepsgebonden play-ins). Groepen die deelnemen aan een Vlamo- of andere wedstrijd kunnen daar bovenop nog een aanvraag doen voor maximaal vier uren (in voorkomend geval moet op het aanvraagformulier de wedstrijd worden vermeld).
Het volledige dagprogramma wordt bij de aanvraag gevoegd. Indien de voorwaarden over de minimale repetitietijd niet worden vervuld, kan er geen ondersteuning worden verkregen.
Alle kampen die in België plaatsvinden worden ondersteund.
Een aanvraag tot ondersteuning van een muziekkamp moet ten laatste één maand voor de ondersteuning aan ons trefpunt bezorgd worden. De nodige formulieren kun je downloaden door op één van volgende links te klikken:

Verdere informatie met betrekking tot ondersteuningen kan altijd bekomen worden bij:

Trefpunt Vlamo West-Vlaanderen
Isabelle Vermeersch
tel: 056 32 49 92
west.vlaanderen@vlamo.be

Belangrijk

De aanvraag voor ondersteuning moet allerlaatste één maand voor de ondersteuning plaatsvindt op het trefpunt toekomen. Laattijdige aanvragen worden absoluut niet meer aanvaard!

Klik hier om het volledige reglement betreffende de ondersteuningen in te zien.