Lid worden

Naast verenigingen kunnen ook individuele muzikanten lid worden van Vlamo. Hieronder staan enkele details, voor meer informatie, contacteer het trefpunt.

Vereniging: 6 euro per lid per kalenderjaar met een minimum van 60 euro per vereniging.

Individuele muzikant: 40 euro per kalenderjaar.

Majo/Twirl-groepen: Voor majorettes en twirlers is een 'sportverzekering' aanbevolen (gezien het hogere risico op letsels).

Naast het basispakket verzekeringen is ook een pakket optionele verzekeringen beschikbaar met ondermeer een instrumentenverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidvoor vzw's, brandverzekering, rechtsbijstand, enz.

Per aangesloten groep is één abonnement op het tijdschrift Klankbord inbegrepen, met het oog op een goede communicatie met de leden.

Verdere informatie over het lidmaatschap:
www.vlamo.be/lidmaatschap

Meer informatie m.b.t. ledenadministratie:
ledenadministratie@vlamo.be of 09 265 80 14

Meer informatie m.b.t. verzekeringen:
jozef.alpaert@vlamo.be of 09 265 80 03